SVENSKTOPPEN: Gär­destad di­rekt in som et­ta

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

1. (Ny) Ted Gär­destad: ”Sol, vind

och vat­ten” 2. (1) Na­no: ”Hold on” he­art”3. (5) Jill John­son: ”Open your 4. (10) Mi­ri­am Bry­ant: ”Roc­ket” 5. (4) Za­ra Lars­son: ”On­ly you” 6. (6) Mag­nus Ugg­la: ”Värl­den är din” 7. (8) Per Gess­le med Lars Win­ner­bäck: ”Små­stads­prat” 8. (7) Wik­to­ria: ”As I lay me

down” 9. (3) Mag­nus Carl­son: ”Eter­nal

lo­ve” 10. (9) Man­do Di­ao: ”Sha­ke”

Ut­ma­na­re:

1. Lin­na Hen­riks­son och Nor­lie & KKV: ”Släp­per allt” 2. Las­se Ste­fanz: ”Du hin­ner

med en gub­be till” 3. JLC: ”Som­mar som­mar sol”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.