Beyon­cé ja­gar sitt eget Instagram-re­kord

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: En bild sä­ger mer än tu­sen ord. Och den kan gil­las mil­jo­ner gång­er – om man är Beyon­cé. Sång­ers­kans förs­ta bild på si­na en må­nad gam­la tvil­ling­ar Sir Car­ter och Ru­mi blev i och med pub­li­ce­ring­en i vec­kan fö­re­mål för mer el­ler mind­re he­la världs­pres­sen. Nu ja­gar bil­den re­kor­det för an­tal gil­la­mar­ke­ring­ar på Instagram – som sång­ers­kan själv in­ne­har.

I feb­ru­a­ri kros­sa­de Beyon­cé och en bild på hen­nes gra­vid­mage snabbt Se­le­na Go­mez ti­di­ga­re re­kord. Bil­den har i skri­van­de stund gil­lats 11,1 mil­jo­ner gång­er. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.