Fak­ta: Harry Styles

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Född: 1994 (23 år), i Red­dit­ch, Storbritannien. * Slog ige­nom: 2011 med pop­ban­det One Direc­tion, som bil­da­des ef­ter att med­lem­mar­na (Harry Styles, Ni­all Ho­ran, Zayn Ma­lik, Li­am Pay­ne och Lou­is Tom­lin­son) ställ­de upp i tv-pro­gram­met ”X-factor”. * Höjd­punk­ter i kar­riä­ren: Ban­det släpp­te fem al­bum och med­ver­ka­de i Mor­gan Spur­locks do­ku­men­tär ”One Direc­tion: This is us” in­nan det la­des på is 2016. In­nan dess hann med­lem­mar­na bli ex­tremt för­mög­na och väl­kän­da, de­ras fy­ra förs­ta al­bum gick di­rekt in på US Bill­boards förstap­lats och tid­ning­en For­bes ran­ka­de dem 2016 som värl­dens näst mest in­komst­bring­an­de kän­di­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.