Fon­da och Red­ford får Guld­le­jon

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Hol­ly­wood­stjär­nor­na Ja­ne Fon­da och Ro­bert Red­ford hyl­las för si­na livs­gär­ning­ar och vin­ner He­ders­guld­le­jon vid årets filmfes­ti­val i Venedig.

”Få Hol­ly­wood­le­gen­der har vi­sat så myc­ket be­slut­sam­het och mod som Ja­ne Fon­da”, sä­ger fes­ti­va­lens di­rek­tör Al­ber­to Bar­be­ra i ett press­med­de­lan­de där han även hyl­lar Red­ford för den­nes en­ga­ge­mang för obe­ro­en­de film­ska­pa­re. Skå­de­spe­lar­na tar emot si­na ut­mär­kel­ser in­för vis­ning­en av Ri­tesh Bat­ras ”Our souls at night”, som del­tar ut­om täv­lan vid fes­ti­va­len. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.