Kast­lös vän­tas bli pre­si­dent

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■INDIEN. En 71-årig kast­lös ti­di­ga­re ad­vo­kat vän­tas få en stor ma­jo­ri­tet bakom sig när det in­dis­ka par­la­men­tet ut­ser lan­dets näs­te pre­si­dent.

”Jag är sä­ker på att Shri Ram Nath Ko­vind kom­mer att bli en ex­cep­tio­nell pre­si­dent och för­bli en stark röst för de fat­ti­ga, un­der­tryck­ta och mar­gi­na­li­se­ra­de”, twitt­ra­de In­di­ens pre­miär­mi­nis­ter Narend­ra Mo­di i ju­ni, då han no­mi­ne­ra­de den kast­lö­se Ko­vind till pre­si­dent­pos­ten.

Skul­le Ko­vind bli vald är det and­ra gång­en nå­gon kast­lös ut­ses till pre­si­dent. Ko­vind vän­tas vin­na om­röst­ning­en med stöd av ett 40-tal par­ti­er i par­la­men­tet. Röstre­sul­ta­tet vän­tas kom­ma på tors­dag. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.