Bak­grund: Döds­skjut­ning­ar i Mal­mö

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - KÄL­LOR: SYD­SVENS­KAN, MED FLE­RA

■■Mal­mö har det se­nas­te året drab­bats av fle­ra mord och and­ra all­var­li­ga skjut­ning­ar.

■■I ju­ni skjöts en man i 30-års­ål­dern till döds i det cen­tra­la om­rå­det Se­ved i Mal­mö.

■■I mars sköts en 23-årig man ihjäl på Ra­mels väg i Ro­sen­gård i Mal­mö.

■■Mor­det på 23-åring­en in­träf­fa­de mind­re än 24 tim­mar ef­ter det att en 25-årig man bli­vit all­var­ligt ska­dad i en skott­loss­ning i stads­de­len Lin­de­borg i söd­ra Mal­mö.

■■I mars sköts en 23-årig man till döds i om­rå­det Kir­se­berg.

■■I feb­ru­a­ri sköts en 23-årig man ut­an­för en re­stau­rang på Möl­le­vångs­tor­get in­för många vitt­nen.

■■I ja­nu­a­ri i år sköts en 21-åring till döds i när­he­ten av en lek­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.