Vi be­gär mi­li­tä­ra sam­tal med nord … för att stop­pa al­la fi­ent­li­ga ak­ti­vi­te­ter som ökar den mi­li­tä­ra spän­ning­en.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SYD­KO­RE­AS VICE

för­svars­mi­nis­ter Suh Choo-suk fö­re­slår sam­tal med Nord­ko­rea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.