Ma­ning till boj­kott av Tem­pel­ber­get

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MELLANÖSTERN. Mus­lims­ka ledare ma­nar värl­dens mus­li­mer att boj­kot­ta det he­li­ga tem­pel­om­rå­det i Je­ru­sa­lem, även känt Ha­ram al-sha­rif.

Upp­ma­ning­en föl­jer ett be­slut av den is­ra­e­lis­ka po­li­sen att se­dan i fre­dags pla­ce­ra me­tall­de­tek­to­rer vid en­tré­er­na.

Is­ra­e­lisk po­lis stäng­de om­rå­det för be­sö­ka­re i fre­dags ef­ter det att tre ara­bis­ka is­ra­e­ler som öpp­nat eld mot is­ra­e­lisk po­lis tog sin till­flykt till om­rå­det, in­nan de sköts ner. (TT-AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.