NY­FI­KEN BABIAN SLOG UT ELFÖRSÖRJNINGEN.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En klå­fing­rig babian har lagt ti­o­tu­sen­tals hem, ho­tell och re­stau­rang­er runt Victo­ri­a­fal­len i Zam­bia i mör­ker un­der fle­ra tim­mar. Ba­bi­a­nen ha­de på något vis fingrat på ma­ski­ner vid en kraft­sta­tion i tu­rist­byn in­till Victo­ria fal­len vil­ket led­de till strö­mav­brott. Även ström­men till de­lar av sta­den Living­sto­ne in­till slogs ut av den ”ny­fik­na ba­bi­a­nen” rap­por­te­ra­de stat­li­ga tv-bo­la­get ZNBC.

Bo­la­get ci­te­ra­de kraft­bo­la­gets ta­les­per­son som sa att ba­bi­a­nen över­lev­de den elekt­ris­ka choc­ken och läm­nats över till vilt­vår­da­re för vård. (TT-AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.