I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

IN­TER­NA­TIO­NELL MINNESDAG. Nel­son Man­de­las fö­del­se­dag upp­märk­sam­mas med en minnesdag.

■■STORBRITANNIEN. För­fat­ta­ren Ja­ne Aus­ten dog för 200 år se­dan.

■■FRANKRIKE. Par­la­men­tets över­hus de­bat­te­rar nya sä­ker­het­s­och an­ti­ter­ror­la­gar.

■■ÅRETS ÖLÄNNING. Kung Carl Gustaf och drott­ning Sil­via när­va­rar vid pre­mi­e­ring av Årets Ölänning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.