FRUKOSTFLÄTAN

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - Johan Eng­ström

VÅGRÄTT: 1. Är mång­en stu­ga 7. Hin­na på vin­tern 8. 1 av 4 av 52 9. Visk­ning 11. Le­da 13. Där­för att 15. Ur­del 16. Se­rie 18. Cir­ka 3,14 20. Kers 22. Öl 23. Ibland fö­re tro 24. Bil­dar ett par LODRÄTT: 1. Agg 2. Gam­malt post­ord 3. På cy­kel 4. Står tå­li­ga? 5. Oöns­kat ut­släpp 6. Fak­ta 10. Kas­se för do­jor 12. Kan grun­den 14. Ålig­ga 17. Öbor 19. Has­tar 21. Är in­satt i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.