Dömd för mord på för­äld­rar­na

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

BROTT. En man i 35-års­ål­dern döms för mord på si­na för­äld­rar. Straf­fet blir rättpsy­ki­a­trisk vård med sär­skild ut­skriv­nings­pröv­ning, vil­ket in­ne­bär att en dom­stol be­slu­tar när vår­den ska upp­hö­ra och om ute­vis­tel­ser, skri­ver At­tun­da tings­rätt i ett press­med­de­lan­de.

Man­nen döms ock­så för miss­han­del, ofre­dan­de, grov stöld och ola­ga fri­hets­be­rö­van­de. Han ha­de en all­var­lig psy­kisk stör­ning när brot­ten be­gicks, en­ligt dom­sto­len. Det var i slu­tet av ju­li i fjol som man­nen kniv­s­kar si­na för­äld­rar till döds i Sol­len­tu­na ut­an­för Stock­holm. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.