För­läng­er sats­ning mot ut­släpp

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

USA. Ka­li­for­ni­ens ”cap and tra­de”, en om­ta­lad sats­ning mot ut­släpp, le­ver vi­da­re i minst yt­ter­li­ga­re ett de­cen­ni­um. I öp­pet trots mot USA:S fe­de­ra­la re­ge­ring har del­sta­tens sty­ran­de po­li­ti­ker rös­tat ige­nom för­läng­ning­en. Men det var på hå­ret.

Fort­sätt­ning­en på han­deln med ut­släpps­rät­ter god­kän­des i och med att åt­ta re­pu­bli­kans­ka le­da­mö­ter, varav en del­stats­se­na­tor, an­slöt sig till De­mo­kra­ter­nas ma­jo­ri­tet.

Det kräv­des två tred­je­de­lars ma­jo­ri­tet för att för­länga pro­gram­met 2020-2030. (TT-AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.