Re­bel­ler ut­ro­par ”Lill-ryss­land”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

UKRAINA. De rysk­stöd­da se­pa­ra­tis­ter­na i öst­ra Ukraina har ut­ro­pat en egen stat, ”Lill-ryss­land”. Sta­ten ska en­ligt re­bell­ler­na in­te ba­ra in­klu­de­ra de om­rå­den som de i dag kon­trol­le­rar i öst­ra de­lar­na av lan­det ut­an även öv­ri­ga Ukraina. Do­netsk, i öst­ra de­lar­na av lan­det – som re­bel­ler­na i dag kon­trol­le­rar med stöd av Ryss­land – ska va­ra ny hu­vud­stad.

Ki­ev ska i fort­sätt­ning­en en­bart be­trak­tas som ett ”hi­sto­riskt och kul­tu­rellt cent­rum”, en­ligt ut­ta­lan­det av re­bel­le­da­ren Alek­sandr Zachartjen­ko. (TT-AFP-AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.