Våld­täkt på dot­ter gav fäng­el­se

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■BROTT. Ett för­äld­ra­par i Sö­der­täl­je döms till fäng­el­se ef­ter att de gjort sig skyl­di­ga till över­grepp på si­na barn un­der fle­ra års tid, rap­por­te­rar Läns­tid­ning­en. Pap­pan, som får fäng­el­se i sex och ett halvt år, har våld­ta­git en av fa­mil­jens dött­rar. Han döms ock­så för grov fridskränk­ning, grovt sex­u­ellt över­grepp mot barn och bi­drags­brott.

Mis­stan­kar­na mot för­äld­rar­na upp­da­ga­des i slu­tet av 2015, då en av dött­rar­na be­rät­ta­de i sko­lan om att för­äld­rar­na slog hen­ne med skärp och en stekspa­de, skri­ver LT. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.