Loc­ket på i trä­nar­jakt

FOTBOLL: IFK GÖTEBORG SPARKAR JÖRGEN LENNARTSSON

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - DA­VID HJORTER/TT

IFK Göteborg sparkar trä­na­ren Jörgen Lennartsson som tills vi­da­re er­sätts av Alf Wes­ter­berg. Ett kri­san­de Blå­vitt läg­ger loc­ket på kring om det finns tan­kar på en mer lång­sik­tig lös­ning.

– Inga kom­men­ta­rer, sä­ger ord­fö­ran­den Frank An­ders­son.

Ef­ter en and­ra plats i all­svens­kan 2015 och fjär­de plats i fjol så lig­ger IFK Göteborg på elf­te plats i årets all­svens­ka.

2–4-för­lust bor­ta mot Öre­bro i sön­dags och en se­ger på de sex se­nas­te mat­cher­na gör att IFK Gö­te­borgs sty­rel­se fat­tat be­slu­tet om att spar­ka Lennartsson och as­si­ste­ran­de trä­na­ren Mag­nus Ed­lund.

– Vi ha­de sty­rel­se­mö­te i går kväll (mån­dag) och fat­ta­de det här be­slu­tet. Nu er­sät­ter Alf Jörgen tills vi­da­re, sä­ger ord­fö­ran­den Frank An­ders­son till TT.

I ett press­med­de­lan­de sä­ger An­ders­son:

”För­e­ning­en har kom­mit fram till den­na lös­ning för att få in ny ener­gi i trup­pen in­för den and­ra hal­van av all­svens­kan. Bå­de Jörgen och Mag­nus är två oer­hört kom­pe­ten­ta ledare, men vi kän­ner att vi in­te fått ut det vi öns­kar av vår A-trupp och har där­för valt den­na väg”.

56-ÅRIGE ALF WES­TER­BERG, som va­rit hu­vud­trä­na­re i Trel­le­borg och Kal­mar samt as­si­ste­ran­de i Mal­mö FF, tar över di­rekt och gör sin förs­ta trä­ning med la­get i mor­gon ons­dag.

– Nu har vi gjort ett av­tal med Alf och det är klart att han tar över. Se­dan får vi fö­ra dis­kus­sio­nen, sä­ger Frank An­ders­son.

En­ligt Gö­te­borgs-pos­ten är IFK Göteborg in­tres­se­rat av den ti­di­ga­re U21-för­bunds­kap­te­nen Håkan Ericson som led­der Sve­ri­ge till Em­guld 2015. 57-årige Ericson er­sat­te just Lennartsson som det unga lands­la­gets hu­vud­an­sva­ri­ge 2010.

Upp­gif­ter som Frank An­ders­son var­ken be­kräf­tar el­ler de­men­te­rar.

– Jag har inga kom­men­ta­rer om det. Men för ni di­a­log med and­ra po­ten­ti­el­la trä­na­re?

– Jag har inga kom­men­ta­rer kring det. Det är trå­kigt, men så är det.

Den 18-fal­di­ga mäs­tar­klub­ben lig­ger på elf­te plats i den all­svens­ka ta­bel­len, med blott fy­ra seg­rar på 14 om­gång­ar.

52-årige Jörgen Lennartsson tog över IFK Göteborg i no­vem­ber 2014.

Bild: MICHAEL ERICHSEN

FÅR TACKA FÖR SIG. 2–4-för­lus­ten mot Öre­bro blev drop­pen. Jörgen Lennartsson får läm­na upp­dra­get som hu­vud­trä­na­re i IFK Göteborg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.