Lars­son pre­miär­dö­mer ibe­riskt Em-der­by

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Sveriges Em-do­ma­re Per­nil­la Lars­son har fått klart med sin förs­ta match un­der mäs­ter­ska­pet i Ne­der­län­der­na.

40-åring­en från Troll­hät­tan ska dö­ma mö­tet mel­lan Spa­ni­en och Por­tu­gal på ons­dags­kväl­len, pre­miä­ren i grupp D, i Do­e­tin­chem.

En der­by­ar­tad match mel­lan de två grann­län­der­na från Ibe­ris­ka halvön i syd­väst­ra Eu­ro­pa.

I hu­vud­do­ma­re Lars­sons do­mar­team in­går ock­så as­si­ste­ran­de Petru­ta Iu­gu­le­scu och Mi­hae­la Te­pu­sa från Ru­mä­ni­en och fjär­de­do­ma­ren Ka­ta­lin Kul­cár från Ung­ern, skri­ver Svens­ka fot­boll­för­bun­det på sin webb­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.