Hem­ma­hop­pet

Hallands Nyheter - - Sporten -

STRÅLANDE SE­NAST Ga­lacti­ca (V86-1), som trä­nas av Malin Bergström och all­tid körs av Lars-åke Sö­der­holm vann ju Sto Cham­pi­o­na­tet i fjol. Nu vi­sar hon nyvun­nen stor­form och hon var myc­ket fin vid spets­se­gern på Halm­stad. Hon har vet­tig spetschans på nytt och där­i­från blir hon in­te lätt att knäc­ka. Det kan myc­ket väl bli en be­jublad hem­ma­se­ger.

SPETSSTRIDEN

V86-1: 3 Ga­lacti­ca bör ta sig för­bi 2 An­to­nio Trot och hål­la ifrån sig 5 To­bin Kro­nos. V86-2: 1 Hap­py Ours är snabb, spet­sar förs­ta bi­ten. Se­dan kom­mer 7 Swish La­ne. V86-3: 5 Fe­e­ka är snabb, bra spetschans.

V86-4: 1 Ca­na­ri Match kan spet­sa med värs­ta ho­tet 8 Quick Fix från spår 8.

V86-5: 1 Wreck­less MM kan öpp­na men

2 Han­na blir svår att sva­ra förs­ta bi­ten.

V86-6: 4 Mis­sing The Blues bör spet­sa fel­fri men till nå­gon av de be­trod­da.

V86-7: 1 Bro­ad­way Ap­po­lo är snabb, ut­ma­nas av 2 Ebo­ny Bo­ko och 3 Etos­ha Bo­ko. V86-8: 4 Cy­ber La­ne är vass och han bör ta en längd på 2 Ma­gic Gwin från start.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.