Fak­ta:

Vo­ice of the ye­ar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Lä­ke­rols kul­tur­pris de­la­des ut till oli­ka pris­ta­ga­re i Sve­ri­ge mel­lan 1971 och 2000. År 2009 åter­in­stif­ta­des kul­tur­pri­set un­der nam­net Lä­ke­rol Vo­ice of the ye­ar. Pris­sum­man är på 100 000 kro­nor. * I fjol vann re­to­rik­ex­per­ten och för­fat­ta­ren Elai­ne Eksvärd pri­set, året in­nan det vann för­fat­ta­ren Ann He­ber­le­in. * För­u­tom Lin­néa Clae­son var för­fat­ta­ren Ka­ta­ri­na Wenn­stam, me­die­pro­fi­len El­len Bergström, jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Dan Jo­sefs­son och Stock­holmspo­li­sen no­mi­ne­ra­de i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.