Fak­ta:

GES

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Su­per­grup­pen med Anders Glen­mark, Tho­mas ”Orup” Eriks­son och Niklas Ströms­tedt bil­da­des 1994 ef­ter att Ströms­tedt fått i upp­drag att skri­va den of­fi­ci­el­la svens­ka lå­ten till fot­bolls-vm 1994.

* Orup och Glen­mark vil­le va­ra med och till­sam­mans skrev de ”När vi grä­ver guld i USA”. Herr­lands­la­get vann se­dan brons i mäs­ter­ska­pet och lå­ten blev en jät­te­hit.

* Grup­pen gav året där­på ut al­bu­met ”Glen­mark, Eriks­son, Ströms­tedt” som blev en stor fram­gång. GES sål­de 500 000 ski­vor och top­pa­de den svens­ka al­bum­lis­tan.

* De tre med­lem­mar­na job­ba­de se­dan vi­da­re med si­na so­lo­kar­riä­rer. GES åter­före­na­des i bör­jan av 2000-ta­let och gav 2003 ut al­bu­met ”Den and­ra ski­van”.

* I fjol åter­före­na­des su­per­grup­pen på nytt när Orup gjor­de ”Allsångs­sce­nen är din” i SVT.

* Den 19, 20, 21, 22, 28 och 29 ju­li 2017 ger GES kon­ser­ter på i slottsruinen i Borg­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.