Tre vec­kor i skö­na An­da­lu­si­en.

Hallands Nyheter - - Nytta & Nöje -

Upp­lev An­da­lu­si­ens se­värd­he­ter och bo bra i den skö­na världs­be­röm­da tu­ristor­ten Pu­er­to Ba­nus. Nä­ra till Mar­bel­la och Es­te­po­na. Här vän­tar god mat, kul­tur, sol och spän­nan­de ut­flyk­ter. Du bor be­kvämt i 1 rums­lä­gen­het på Pyr­ho­tell. Följ med Nyt­ta & Nö­je på en 3 vec­kors re­sa den 18 nov. till den 9 dec. el­ler den 28 feb. till den 21 mar. 2018. Du be­ta­lar 12.995 kr/per­son för bo­en­de på Pyr­ho­tell, tillägg en­kel­rum 3.150 kr. I pri­set in­går halv­pen­sion, 5 in­tres­san­ta ut­flyk­ter som leds av svensk re­se­le­da­re, di­rekt­flyg från Göteborg samt trans­fer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.