Kul­tur och shop­ping i

Hallands Nyheter - - Nytta & Nöje -

Följ med Nyt­ta & Nö­je till Beijing med av­re­sa från Göteborg den 24 no­vem­ber. Ki­na har bli­vit ett av värl­dens sto­ra tu­rist­mål och här fin­ner du de sto­ra se­värd­he­ter­na som Him­mels­ka fri­dens torg, För­bjud­na sta­den, Him­me­lens tem­pel, Ki­ne­sis­ka mu­ren. Dess­utom är Beijing ett shop­ping­pa­ra­dis där man lätt kan fyl­la si­na res­väs­kor. Du be­ta­lar en­dast 10 500 kr (ord pris 12 000 kr). I pri­set in­går flyg­re­sa Göteborg - Beijing via Stock­holm t/r, al­la flyg­skat­ter, 4-stjär­ni­ga ho­tell i de­lat dub­bel­rum med fru­kost, mål­ti­der och ut­flyk­ter en­ligt pro­gram, vi­sum till Ki­na, samt svensk­ta­lan­de re­se­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.