Sä­song­ens sma­ker på som­mar­ve­ran­dan!

Hallands Nyheter - - Nytta & Nöje -

Lu­ta dig till­ba­ka och njut av god mat och dryck ba­ra någ­ra me­ter från vatt­net. Vår som­mar­me­ny är kom­po­ne­rad av sä­song­ens fi­nas­te rå­va­ror. Vi har sitt­plat­ser bå­de ute och in­ne. Med Nyt­ta & Nö­je får du 30 % ra­batt på mat tis­da­gar och ons­da­gar kloc­kan 14.30-17.00, 20 ju­ni-12 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.