Bro­kigt livspus­sel för fa­mil­jen

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Sä­song fy­ra i dra­ma­se­ri­en om den ic­ke så tra­di­tio­nel­la kärn­fa­mil­jen Fos­ter i San Di­e­go går nu att se på Vi­aplay. Fa­mil­jen be­står av för­äld­rar­na Stef (Te­ri Po­lo) och Le­na (Sher­ri Saum), Stefs bi­o­lo­gis­ka son Brandon från hen­nes ti­di­ga­re äk­ten­skap med Mi­ke (Dan­ny Nuc­ci), de ad­op­te­ra­de tvil­ling­ar­na Je­sus och Ma­ri­a­na, samt fos­ter­bar­nen Cal­lie och Ju­de. In­te nå­gon van­lig Svens­son­fa­milj, men vi får föl­ja de­ras var­dag i ”The Fos­ters”. VI­APLAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.