Tom­my är öp­pen med sin sorg

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I sitt ”Som­mar i P1” be­rät­tar Tom­my Ivars­son om det svå­ras­te av allt. 2015 dog hans son

Jo­nat­han, 15 år, ef­ter fle­ra års vän­tan på att få en lung­trans­plan­ta­tion. P1 13.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.