Jo­nas Je­re­b­ko klar för Utah

Hallands Nyheter - - Sporten -

BASKET: Det har sur­rats ett tag om att den svens­ke bas­ket­s­tjär­nan Jo­nas Je­re­b­ko va­rit på väg till Nba-la­get Utah Jazz och i natt med­de­la­de han själv på Twit­ter att det blir så, skri­ver Af­ton­bla­det.

”Jag väx­te upp som en Utah-sup­por­ter och nu är det of­fi­ci­ellt! Läng­tar till att få an­slu­ta till la­get”, skri­ver svens­ken på Twit­ter och skic­kar ock­så med en bild på sig själv iklädd en Utah-trö­ja.

Kon­trak­tet upp­ges va­ra värt om­kring 70 mil­jo­ner kro­nor. 30-årige Je­re­b­ko har un­der två och en halv sä­song spe­lat för Boston Cel­tics, in­nan dess var han fem år i Detro­it Pistons.

Utah Jazz slu­ta­de för­ra sä­song­en fem­ma i NBA:S väst­ra kon­fe­rens och slogs ut i kvarts­fi­nal un­der slut­spe­let, av blivande mäs­tar­la­get Gol­den Sta­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.