FRUKOSTFLÄTAN

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs -

VÅGRÄTT: 1. Mjuk del 7. Knight­ley 8. Då 10. Kort med kort 11. Om­ger ol­ja 12. Ren­dells Wex­ford 13. Kan den som är fel ute få gö­ra in­ne 15. Uppskat­ta med hål­la 16. Moskva­bo 18. Smal flic­ka 20. På si­da i Salz­burg 21. Kyl­da 23. Läng­tar ef­ter LODRÄTT: 1. Tol­ka­de 2. Gyc­kel 3. Kom­mer många på Ar­lan­da 4. Två i Rom 5. Ost­land­skap 6. Är kanske främ­man­de på kus­ten 9. Barns­li­ga 12. Li­ot­ta 14. Få­gel i skog 17. Sjöng Sol­di­er of Lo­ve 19. Sist av en­tal 22. Var Ve

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.