TÄVLINGSSUDOKU • NR 5909

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs -

Siff­ror­na i su­do­kuts blå­fär­ga­de ru­tor, läs­ta från väns­ter till hö­ger, upp­i­från och ner (van­lig läs­rikt­ning), bil­dar din fyr­siff­ri­ga lös­nings­kod. Så här sva­rar du via knapp­te­le­fon:

Ring 0944-114 90 04. Knap­pa in su­do­kuts num­mer (5909) och där­ef­ter din fyr­siff­ri­ga lös­nings­kod. Se­nast tis­dag kl. 24. Så här sva­rar du via sms:

Skriv: WRS 5909 lös­nings­ko­den. Ex­em­pel: WRS 5909 1234. Glöm in­te mel­lansla­gen. Skic­ka till 72660. Se­nast tis­dag kl. 24. Pris per sam­tal och sms: 10 kr. Du be­hö­ver in­te upp­ge ditt te­le­fon­num­mer. Det re­gi­stre­ras au­to­ma­tiskt. Tek­nis­ka pro­blem: sup­port@wordex.se. 1:a pris: tre triss­lot­ter. 2:a pris: två lot­ter. 3:e pris: en lott.

Ål­ders­gräns för lot­ter: 18 år. Vinnare pub­li­ce­ras på fre­dag om två vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.