Var­ning för rå­djur

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Det har skett ett fler­tal vilto­lyc­kor på fle­ra av Fal­ken­bergs lands­vä­gar. Fy­ra an­mäl­ning­ar har kom­mit in till po­li­sen om påkör­ning­ar av rå­djur un­der det se­nas­te dyg­net, bland an­nat på väg 153 i Gäl­la­red och på väg 767 i Tr­ö­inge­berg. Po­li­sen upp­ma­nar till för­sik­tig­het i tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.