Långa straff för väst­sa­ha­ri­er

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

MAROCKO. En ma­roc­kansk dom­stol har dömt 25 väst­sa­ha­ri­er till fäng­el­se­straff i ett upp­märk­sam­mat vålds­fall.

De döms för att ha dö­dat el­va per­so­ner i de ma­roc­kans­ka sä­ker­hets­styr­kor­na. Straf­fen sträc­ker sig från två års fäng­el­se till livs­tid, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån AFP.

Marocko och den väst­sa­ha­ris­ka själv­stän­dig­hets­rö­rel­sen Po­li­sa­rio har bå­da an­kla­gat varand­ra för att ha pro­vo­ce­rat fram våld­sam­he­ter­na när de el­va dö­da­des, vil­ka inträffade i no­vem­ber 2010 i ett lä­ger kal­lat Gdeim Izik. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.