Al­ler­gi­ker får fort­sät­ta li­da

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

VÅRD. Det är stor risk för höga hal­ter av gräspol­len i he­la Sve­ri­ge, för­u­tom i de nord­väst­li­gas­te fjäll­trak­ter­na, där ris­ken är för­höjd, en­ligt Pol­len­rap­por­tens se­nas­te pro­gnos. Men trots att många gnug­gar kli­an­de ögon och ny­ser är hal­ter­na in­te ovan­ligt höga för sä­song­en.

– Runt mid­som­mar, vec­kan fö­re och någ­ra vec­kor ef­ter bru­kar det va­ra stor risk för höga hal­ter, sä­ger Pia Ös­tens­son, in­ten­dent vid Pa­ly­no­lo­gis­ka la­bo­ra­to­ri­et på Na­tur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et.

Sam­ti­digt rå­der fort­fa­ran­de brist på al­ler­gi­lä­ka­re i Sve­ri­ge, rap­por­te­rar SVT Ny­he­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.