FÖDELSEDAGAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 77 år se­dan, 1940, föd­des Mo­ni­ca Do­mi­ni­que, kom­po­si­tör, ar­ran­gör och pi­a­nist. Hon är ut­bil­dad vid Mu­sik­hög­sko­lan i Stock­holm och har som pi­a­nist främst äg­nat sig åt jazz och klas­sisk mu­sik. Hon var med­lem i mu­sik­grup­pen So­lar Plex­us, och har of­ta med­ver­kat i TV som pro­gram­le­da­re och mu­si­ker. Un­der vå­ren var hon en av lag­le­dar­na i ”Kul­tur­frå­gan kontra­punkt”, där hen­nes lag kom tvåa. * För 44 år se­dan, 1973, föd­des Pe­ter ”Fop­pa” Fors­berg, av många an­sedd som en av värl­dens bäs­ta ishoc­key­spe­la­re i sin ge­ne­ra­tion. Han bör­ja­de ba­nan i Mo­do men blev se­dan stjär­na i NHL, där han var med och vann två Stan­ley Cup-seg­rar med Co­lo­ra­do Ava­lan­che. Han har fått ett an­tal ut­mär­kel­ser i bå­de NHL och Elit­se­ri­en (nu SHL), och val­des in som tred­je svensk (ef­ter Bör­je Sal­ming och Mats Sun­din) i Hoc­key Hall of Fa­me 2014.

Pe­ter Fors­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.