DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 10 år se­dan, 2007, ploc­kas konst­nä­ren Lars Vil­ks teck­ning­ar av pro­fe­ten Mu­ham­med som ron­dell­hund bort från en konstut­ställ­ning om hun­dar på Täl­le­ruds Hem­bygds­gård i Värm­land. De an­sva­ri­ga för­ut­ställ­ning­en be­fa­ra­de bråk; det var ba­ra tvåår­se­dan J yl lands­pos­tens pub­li­ce­ring­ar av Mu ha m med teck­ning­ar­na väck­te in­ter­na­tio­nel­la pro­tes­ter bland mus­li­mer. Vil­ks me­na­de att konst­kli­ma­tet i Sve­ri­ge var för snällt och att teck­ning­ar­na var ett sätt att” nor­ma­li­se­ra kri­tik­för­hål­lan­det ”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.