Spurt­s­tjär­nan tving­a­des bry­ta Tou­ren

Hallands Nyheter - - Sporten -

CYKEL: Spurt­spe­ci­a­lis­ten Mar­cel Kit­tel kra­scha­de un­der den 17:e etap­pen av Tour de Fran­ce. Den 29-åri­ge tys­ken – som vun­nit fem etap­per i årets Tour de Fran­ce – tving­a­des dra sig ur täv­ling­en och den re­s­te­ran­de delen av tou­ren som av­slu­tas på sön­dag. Det­ta sam­ti­digt som brit­ten Chris Froo­me dry­ga­de ut sin to­tal­led­ning. Austra­li­ern Michel Matt­hews över­tar där­med den grö­na spurt­trö­jan från Kit­tel.

Lop­pet vanns av Primoz Rog­lic från Slo­ve­ni­en. 27-åring­en, som ald­rig ti­di­ga­re vun­nit en etapp i Tour de Fran­ce, gick i mål på ti­den 5.07.41 och var en mi­nut och 13 se­kun­der fö­re colom­bi­a­nen Ri­go­ber­to Uran.

Andra­plat­sen in­ne­bär att Uran är ny to­taltvåa i tou­ren, 27 se­kun­der bakom tre­fal­di­ge mäs­ta­ren Chris Froo­me.

Brit­ten slu­ta­de trea i da­gens etapp men dry­ga­de ut sin to­tal­led­ning då ita­li­e­na­ren Fa­bio Aru slu­ta­de först på ti­on­de plats i etap­pen.

Aru var 18 se­kun­der ef­ter Froo­me in­för da­gen men är nu 53 se­kun­der ef­ter.

På tors­da­gen körs den av­slu­tan­de bergse­tap­pen, 179,5 kilo­me­ter från Bri­an­con till Col d’izoard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.