Fa­mil­je­fö­re­ställ­ning:

Gra­tis i par­ken

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

”Zong Ztar - På rym­men i rym­den” fram­förs i So­ci­tets­par­ken i mor­gon, fre­dag, 15.00. Zong Ztar är ett rymd­pop­band som sjung­er lå­tar om män­ni­skor, som de kal­lar uni­ver­sums märk­li­gas­te va­rel­ser. Zong Ztar tyc­ker att män­ni­skor­na brå­kar myc­ket och und­rar var­för de in­te de­lar li­ka. Dess­utom skju­ter män­ni­skor­na ut skrot i rym­den. Det män­ni­skor­na kal­lar kär­lek tyc­ker Zong Ztar ver­kar in­tres­sant. Det vill Zong Ztar ve­ta mer om. Rymd­pop­ban­det be­står av Per Umae­rus, Fan­ny Umae­rus, Pet­ter Eriks­son och Anna Gustavs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.