”De­spa­ci­to” slår världs­re­kord

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Lå­ten ”De­spa­ci­to” fort­sät­ter att er­öv­ra värl­den i mak­lig bak­takt. Den dan­san­ta som­mar­plå­gan är nu värl­dens mest ström­ma­de låt hit­tills, skri­ver Va­ri­e­ty.

En­ligt skiv­bo­la­get Uni­ver­sal har ”De­spa­ci­to” spe­lats sam­man­lagt över 4,6 mil­jar­der gång­er via tjäns­ter som Youtu­be och Spo­ti­fy. Den har även top­pat Bill­board-lis­tan i tio vec­kor.

Lå­ten av Lu­is Fon­si och Dad­dy Yan­kee med drag­hjälp av Jus­tin Bie­ber har av ba­ra far­ten gjort den la­ti­na­me­ri­kans­ka mu­siksti­len reg­gae­ton he­ta­re än nå­gon­sin i Nor­da­me­ri­ka och Eu­ro­pa och satt Pu­er­to Ri­co på kar­tan som tu­rist­mål.

Det ti­di­ga­re ström­nings­re­kor­det hölls även det av Jus­tin Bie­ber och hans låt ”Sor­ry”, med sam­man­lagt 4,3 mil­jar­der spel­ning­ar. (TT)

Bild: LYNNE SLADKY

HIT. Pu­er­to­ri­ca­ner­na Lu­is Fon­si och Dad­dy Yan­kee ström­mas av mil­jar­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.