Chi­le kan lät­ta på ab­ort­för­bu­det

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

CHI­LE. Se­na­ten i Chi­le har rös­tat ja till att till­lå­ta ab­ort un­der tre om­stän­dig­he­ter. Ab­ort ska va­ra tillå­tet ef­ter våld­täkt, om mo­derns liv är i fa­ra el­ler om fost­ret har en död­lig miss­bild­ning. Om­röst­ning­en kom ef­ter två års för­be­re­del­ser av för­sla­get och en spänd debatt i se­na­ten. Kon­ser­va­ti­va kraf­ter i Chi­le har sam­lat sitt mot­stånd mot lag­för­sla­get som pre­si­den­ten Michel­le Bache­let pre­sen­te­ra­de i ja­nu­a­ri 2015, rap­por­te­rar AFP.

Chi­le har se­dan 1989 haft ett total­för­bud mot ab­ort. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.