Bo­lag i Strömstad men in­te i Ul­la­red?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Sys­tem­bo­la­get vill in­te eta­ble­ra sig i Ul­la­red. An­led­ning­en, en­ligt Sys­tem­bo­la­gets vd Mag­da­le­na Ger­ger (HN 13/7) är att man ”in­te eta­ble­rar för shop­ping­tu­rism”. Hur kan det då va­ra möj­ligt att Strömstad, med om­kring 6 000 in­vå­na­re i tä­tor­ten, har två Sys­tem­bo­lags­bu­ti­ker? Fal­ken­berg har ca 20 000 in­vå­na­re, men ska ba­ra ha ett en­da Sys­tem­bo­lag? Vad är det, om in­te shop­ping­tu­rism från Nor­ge, som har gjort att Strömstad har fått två bu­ti­ker? Är det ”be­folk­nings­ök­ning och ur­ba­ni­se­ring”? Tror in­te det.

Ag­ne­ta

Bild: MI­KAEL JOHANSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.