FRÅN HN:S FA­CE­BOOK

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Om ar­ti­keln

”Fy­ra funk­tio­nä­rer påkör­da un­der Whe­els and Wings”:

Roy Johansson: Det är väl än­då nykt­ra män­ni­skor som kör bi­lar­na. Und­rar om dom kör som dom vill an­nars ock­så? & kör på män­ni­skor som di­ri­ge­rar tra­fi­ken som tex po­lis, tra­fik­vak­ter. Idi­o­ter som in­te kan re­spek­te­ra dom reg­ler som finns på W&W. Det är ju än­då en fa­mil­je­fest. Dess­utom tyc­ker jag det är då­ligt att dom skrä­par ner så för­ban­nat oxå... såg myc­ket fyl­la i hel­gen o en del som var hot­ful­la mot and­ra. An­nars var det bra!

Karl-gus­tav Kalle Thu­res­son: Är det cru­sing bi­lar som kört på? Är det folk från dom bi­lar­na som va­rit hot­ful­la?

Jan Bro­holm: Und­rar jag med Karl-gus­tav Kalle Thu­res­son

BILD: ANNIKA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.