Cho­klad­pav­lo­va med hal­lon

Hallands Nyheter - - Misans Mat -

8 PERS

6 sto­ra ägg­vi­tor 3 dl strö­soc­ker 3 msk ka­ka­o­pul­ver 1 msk mai­ze­na 1 tsk ma­len mus­kot­nöt 2 tsk ci­tronsaft 1 tsk va­nil­jextrakt

Till ser­ve­ring­en:

3 dl gräd­de 250 g färs­ka hal­lon ½ dl man­del­spån mörk cho­klad flor­soc­ker

Gör så här: Sätt ug­nen på 120 gra­der varm­luft, li­te var­ma­re om du an­vän­der van­lig ugn. Se­pa­re­ra äggu­lor­na från vi­tor­na. Vis­pa ägg­vi­tor­na till mju­ka top­par me­dan du grad­vis till­sät­ter sock­ret. Vis­pa tills sme­ten blir tjock och blank och sock­ret har smält helt, räk­na med un­ge­fär tio mi­nu­ter. Tar du en klick mel­lan fing­rar­na ska ma­rängs­me­ten kän­nas li­ka klad­dig som ta­pet­klis­ter. Sik­ta i ka­kao, majs­mjöl och mus­kot och till­sätt se­dan ci­tronsaft och va­nilj. Vänd för­sik­tigt ner i sme­ten med en stor sked. Det är vik­tigt att ta det nätt, an­nars py­ser luf­ten ur ma­räng­en. Gör åt­ta sto­ra ma­räng­klic­kar, fy­ra på var­je plåt, och ställ snabbt in i ug­nen i 1,5 tim­me. An­vän­der du van­lig ugn skall du by­ta plats på plå­tar­na ef­ter hal­va ti­den. Sme­ten kom­mer att fly­ta ut nå­got på plå­ten. Stäng av ug­nen och låt di­na pav­lo­vas sval­na helt med ugns­luc­kan li­te på glänt. När de är fär­di­ga ska de va­ra sprö­da på ut­si­dan och li­te mjuk­se­ga in­u­ti – det gör ing­et om de spric­ker! Pla­ce­ra var­je pav­lo­va på en stor tall­rik. Lägg en re­jäl klick vis­pad gräd­de ovan­på, top­pa med hal­lon och man­del­spån. Av­slu­ta med ri­ven mörk cho­klad och sik­tat flor­soc­ker.

SOM SIDEN. Ma­rängs­me­ten skall va­ra tjock och blank.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.