Pe­do­fil­mål prö­vas in­te i HD

Hallands Nyheter - - Sverige Sverige / Världen -

Högs­ta Dom­sto­len av­slår be­gä­ran om pröv­nings­till­stånd för den 47-åri­ge man från Ul­ri­ce­hamn­strak­ten som dömts för sex­u­el­la över­grepp via nä­tet mot över 100 flic­kor. Hov­rät­tens dom på åt­ta års fäng­el­se står där­med fast. En­ligt bå­de hov- och tings­rätt ha­de man­nen på nät­si­dor ut­gett sig för att va­ra kil­le el­ler tjej och lu­rat flic­kor­na att vi­sa sig nak­na och ut­fö­ra sex­u­el­la hand­ling­ar fram­för ka­me­ran.

Man­nen har i si­na över­kla­gan­den häv­dat att nå­gon an­nan an­vänt hans an­vän­dar­namn i mer­par­ten av de fall han dömts för. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.