Ja till kon­tro­ver­si­ell Hd-lag

Hallands Nyheter - - Sverige Sverige / Världen -

En kon­tro­ver­si­ell re­form som in­ne­bär att do­mar­na i Högs­ta dom­sto­len tving­as i pen­sion och att nya do­ma­re ut­ses av ju­sti­ti­e­mi­nis­tern har rös­tats ige­nom i det pols­ka par­la­men­tets un­der­hus. Lag­för­sla­get an­togs med 235 rös­ter för och 192 mot, me­dan 23 le­da­mö­ter la­de ned si­na rös­ter.

För­sla­get, som nu går nu vi­da­re till be­hand­ling i över­hu­set, är det se­nas­te i en rad för­änd­ring­ar av pols­ka dom­sto­lar som sam­man­ta­get ökar det po­li­tis­ka kon­trol­len. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.