Kast­lö­se Ko­vind ny pre­si­dent

Hallands Nyheter - - Sverige Sverige / Världen -

Den kast­lö­se Shri Ram Nath Ko­vind är In­di­ens nye pre­si­dent. 71-åring­en vann som vän­tat vec­kans val bland lan­dets par­la­men­ta­ri­ker.

Pre­miär­mi­nis­ter Narend­ra Mo­di finns bland dem som ve­lat ha Ko­vind på pos­ten. Ko­vind är da­lit, det vill sä­ga kast­lös el­ler så kal­lad ”obe­rör­bar”. Det­ta är and­ra gång­en som nå­gon kast­lös ut­ses till pre­si­dent. Rol­len som pre­si­dent i In­di­en är främst ce­re­mo­ni­ell men pre­miär­mi­nis­terns stöd för Ko­vind ses än­då som en vik­tig sig­nal. (TT-AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.