Det är stor risk att den in­te kom­mer att nå om­lopps­ba­na.

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Pac­ka in­te väs­kor­na till Mars rik­tigt än. ELON MUSK, vd på ra­ket­fö­re­ta­get Spa­ce X, to­nar ned otå­li­ga för­vänt­ning­ar på den kom­man­de jät­ter­a­ke­ten Fal­con He­a­vy. Att ut­veck­la bärra­ke­ten, som har 27 mo­to­rer, har vi­sat sig ovän­tat svårt.(tt)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.