VÄ­DER

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Va­der­re­dak­tö­ren påstod i går att det skul­le bli häl­lan­de ös­regn vil­ket inte stäm­de ... Då på­står den sam­me att det i dag blir väx­lan­de mol­nig­het och up­pe­håll, 20–23 gra­der med mått­lig vind – så hop­pas vi på en mer rätt pro­gnos i dag!

2 6 10 14 18 25 28

29 37 38 46 49

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.