Öpp­na vägen snab­ba­re vid olyc­kor

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

OLYC­KOR. An­gå­en­de po­lis och rädd­nings­tjäns­tens age­ran­de vid olyc­kor så tyc­ker man att det bor­de läg­gas mer fo­kus på att snabbt öpp­na upp vägen för trafik. När man inte gör det blir det gans­ka fort långa kö­er, vil­ket ska­par ir­ri­ta­tion och yt­ter­li­ga­re olyck­ris­ker.

DET BLIR ÄVEN pro­blem för rädd­nings­tjäns­ten att ta sig fram. Jag märk­te se­nast vid olyc­kan i Sund­hol­men där olyc­kan egent­li­gen inte be­rör­de riks­väg 41 mer än att bom­mar­na stod i ned­fällt lä­ge och tå­get stod 100 m där­i­från, och olyc­kan ha­de in­träf­fat vid en an­nan över­gång.

Ha­de man snabbt åt­gär­dat bom­mar­na kun­de tra­fi­ken rul­lat be­tyd­ligt snab­ba­re.

Iakt­ta­ga­ren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.