Fick ru­tan kros­sad på sitt hus

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: En man och en kvin­na var hem­ma på sin adress i Fal­ken­berg när nå­gon ut­sat­te hu­set för ska­de­gö­rel­se. De hör­de en smäll och när de kol­la­de ef­ter upp­täck­te de en sten som kas­tats mot hu­set och kros­sat glasru­tan på ter­ras­sen. Ing­en är miss­tänkt för hän­del­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.