Nya pro­tes­ter mot lag­för­slag

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor sam­la­des i går i pols­ka stä­der för att pro­te­ste­ra mot det kon­tro­ver­si­el­la lag­för­sla­get om Högs­ta dom­sto­len, rap­por­te­rar Reu­ters. Män­ni­skor vif­ta­de med Po­lens och EU:S flag­gor och skrek ”be­fria Po­len, eu­ro­pe­iskt”. Fler pro­tes­ter vän­ta­des un­der kväl­len.

Sam­ti­digt de­bat­te­ra­de­des lag­för­sla­get i par­la­men­tets över­hus in­för om­röst­ning­en. Lag­för­sla­get in­ne­bär att al­la do­ma­re i Högs­ta dom­sto­len tving­as i pen­sion och ger ju­sti­ti­e­mi­nis­tern be­fo­gen­het att ut­se nya. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.