Nya sam­tal om kri­get i Ukrai­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■UKRAI­NA. Grup­pen ba­kom Minskav­ta­let – Ryss­land, Ukrai­na, Tyskland och Frank­ri­ke – ska hål­la en te­le­fon­kon­fe­rens om kri­get i Ukrai­na på mån­dag. Sam­ta­len, som är de förs­ta som Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron deltar i, hålls ef­ter den se­nas­te ti­dens upp­trap­pa­de våld­sam­he­ter i lan­det.

Fle­ra ukrains­ka sol­da­ter har dö­dats i stri­der mel­lan pro­rys­ka se­pa­ra­tis­ter och re­ge­rings­trup­per de se­nas­te da­gar­na.

Kon­flik­ten i öst­ra Ukrai­na har krävt 10 000 liv se­dan 2014. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.