Få vet att me­di­cin kan del­be­ta­las

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VÅRD. Få är med­vet­na om att det går att del­be­ta­la re­cept­be­lag­da lä­ke­me­del. Nu krä­ver Bröst­can­cer­för­e­ning­ar­nas riks­or­ga­ni­sa­tion (BRO) att apo­te­ken bör­jar in­for­me­ra om möj­lig­he­ten.

– Can­cer­läke­me­del är ju väl­digt dy­ra och män­ni­skor ska inte be­hö­va stå på ett apo­tek och in­för and­ra dis­ku­te­ra sin eko­no­mi. Det är ovär­digt, sä­ger Ewa-sti­na Jo­hans­son, le­da­mot i BRO, till Sve­ri­ges Ra­dio.

Av al­la som kö­per re­cept­be­lag­da lä­ke­me­del gör knappt två pro­cent det ge­nom del­be­tal­ning, vi­sar en rund­ring­ning som Ekot har gjort till de störs­ta apo­teksked­jor­na i Sve­ri­ge. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.